ПРОЕКТИРАНЕ,
КОНСТРУИРАНЕ,
3D ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Основата на интериорния дизайн до голяма степен се
базира върху проектирането на корпусните мебели и
изделия от дърво заложени в него. Правилното
проектиране на вашите мебели е в пряка връзка с
конструктивните им параметри : качество и
издръжливост във времето. Това основно целим в
нашата работа. Ние, които работим за вас сме екип с
инженерно образование – магистърска степен по
Механична технология на дървесината в
Лесотехническият университет в София, който в
динамиката на времето специализира и в Интериорния
дизайн. Можем да предложим и 3D визуализации на
нашите интериорни и мебелни решения.

ПРОИЗВОДСТВО,
МОНТАЖ, ПОДРЪЖКА

Започвайки от проектирането, ние затваряме цикъла от
осъществяването на мебелния проект или изделие в
нашата производствена база. Там квалифицирания ни
екип извършва нужната обработка и произвежда
готовата продукция. Осигурената от нас доставка,
монтаж и подръжка допълва процеса като това
гарантира безупречното изпълнение на проектите и
тяхното спазване в срокове.

РЕМОНТНИ И
ДОВЪРШИТЕЛНИ
РАБОТИ

Предлагаме и извършване на всички видове
строително-ремонтни и довършителни дейности:
изграждане на конструкции от гипс-картон, полагане
гранитогрес, фаянс, изграждане бани, осветление, В и К.
Основни предимства са качество и бързо изпълнение на
поетите ангажименти, използване на екологично чисти и
безопасни материали.